Article 3 for Dec 3

I read two articles on International Relations in Mathrubhoomi.

1. ഇറാന്‍ മാറുന്നു ലോകവും ( Iran Changes, also does the World) by P T Baby

ആണവപദ്ധതികള്‍ = nuclear ambition
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ = Beneficiaries
ഉപരോധങ്ങൾ = Sanctions
സഖ്യ കക്ഷികൾ  = NATO
സമ്പദ്ഘടനയുടെ =  Economy
മിതവാദി = Moderate
സമ്പുഷ്ടീകരണം = Enrichment
പരിമിതം = Restricted
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ = West Asia
ധാരണകൾ  = agreements
ആഭ്യന്തരയുദ്ധം = Civil  War
സമ്മേളനം = conference
രാസായുധം = chemical weapons
സമ്മർദം  = Pressure
ബാന്ധവം = alliance
ആണവനിയന്ത്രണക്കരാർ = Nuclear Non -proliferation  treaty
മന്ദീഭവിപ്പിക്കുക = decelerate
അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോര്‍ജ ഏജന്‍സി = IAEA

2. കിഴക്കന്‍ ചൈനാ കടലിലെ ശീതയുദ്ധം (Cold War in East China Sea) by C C Jacob

വ്യോമപ്രതിരോധ തിരിച്ചറിയല്‍ മേഖല  =  Air Defense Identification  Zone
യാത്രോദ്ദേശ്യം = Flight  Plan
അടിയന്തര പ്രതിരോധനടപടി = emergency defensive measures
പരമാധികാരം = Sovereignty
പ്രക്ഷോഭം = agitation
പ്രകോപിപ്പിക്കുക = provoke
എണ്ണനിക്ഷേപം = oil  deposits
തന്ത്രപ്രധാന കപ്പല്‍ ഗതാഗത മേഖല =  Unknown (strategically important naval zone) [might be]
നയതന്ത്രലക്ഷ്യങ്ങളും = Strategic Goals
വിന്യസിക്കുക = to  deploy
വ്യാഖ്യാനം = Interpretation
നവദേശീയവാദം = neo -nationalism
ആശങ്ക = apprehension
സാമ്രാജ്യത്വ വാദം = Imperialism

This article about the China – Japanese dispute is really good. People interested in Diplomacy should read this.

Advertisements

Article 2 For Dec 2 – ഹയാൻ നല്കുന്ന പാഠം (Lessons from Haiyan)

A scientific article ഹയാൻ നല്കുന്ന പാഠം  or Lessons from Haiyan, on the devastating tropical cyclon Typhoon Haiyan / Yolanda that hit Philippines particularly is next in line. Written by Dr. C. M. Joy and published in Janmabhoomi, it lists out the various reasons as to why the cyclone caused so much destruction and gives a caution to Keralaites that we should take adequate measures since Kerala also shows all the demerits that had lead to this unproportionate tragedy in Philippines.

പ്രവിശ്യ = province
ഭാവനരഹിതർ = homeless
വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ = communication channels
വിരളം = rare
സുസ്സജ്ജം = well  equipped
ആഗോളതാപനം = global warming
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം = climate change
ഉഷ്ണമേഖല കൊടുങ്കാറ്റ് = tropical cyclone
പ്രളയം = flood
സമുദ്ര ഉപരിതലം =  continental shelf (not sure )
തീരദേശ മേഖല = coastal region
കണ്ടൽകാട് = mangrove forest
പുലിമുട്ട് = Breakwater  structure
അഭാവം = deficit

 

Article 1 for Dec 1 – എഴുത്തിന്റെ നീളം (Length of Literature)

I read a wonderful article titled എഴുത്തിന്റെ നീളം or “Lengths of the Literature” by Thomas Jacob published in Malayala Manorama. It gives a small glimpse into the lengths of novels written by various prominent writers – Vilasini, Thakazhi, Muttathu Varki, Kaakkanaadan and Rajalakshmi – and how they were determined. An article full of anecdotes that lovers of Malayalam literature will treasure, it is definitely a good read. It also gave me the following words, whose meaning I have written along with the list.

നിണം = blood
സർഗാത്മക എഴുത്ത് = Creative writing
മനോവ്യാപാരം = Thoughts
സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ = attention to minute details
പരിഭാഷകൾ = translation
സമാഹാരം = collection
സ്വഭാവികം = natural
ജലസേചന സദസ്സുകൾ = meetings involving liberal supply of alcohol
ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠർ  = പേരുകേട്ട = renowned
സംഖ്യാശാസ്ത്രം = numerology
ഖണ്ഡശ്ശ = ഓരോ ഭാഗമായി, കുറ്റേശ്ശെയായി, കഷണങ്ങളായിട്ട് = part by part
കാര്യക്ഷമത = കാര്യശേഷി = സാമർത്ഥ്യം = talent
പരുക്കൻ = rough = rustic
സദാചാരം = morality

Also, I got a list of books that I should add to my reading list. They are

അവകാശികൾ – വിലാസിനി (Avakaashikal – Vilaasini)
കയർ – തകഴി (Kayar – Thakazhi)
നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ – പാറപ്പുറം (Ninamaninja Kaalppaadukal – Paarapuram)
വസൂരി – കാക്കനാടൻ  (Vasuri – Kaakkanaadan)
ഒരു വഴിയും കുറെ നിഴലുകളും – രാജലക്ഷ്മി(Oru Vazhiyum Kure Nizhalukalum – Rajalakshmi)

30 Day Project: Vol. 1 No. 2

Having (somewhat) successfully completed the 30 Day Project of studying 5 New Words  per day, I am switching over to a new Project. The new project is not really new, in the sense, it was part of my larger plan of a grander 30 day project, which alas failed miserably. Mid-way into that poorly thought-out 30 day project, I decided to just do one thing at a time.Hence I had put on hold all the other ideas. Now that November is over, rather gracefully, I take up a new challenge.

To call it a challenge is making it sound unnecessarily tough. Because the new 30 Day project,  as you would have guessed is One TED Video a day. I hope to come across some really coll videos with the help of Chris Bailey’s following links.

I have already watched a few of them and even made notes and blogged them here. I am going to watch 26 more of them and complete my 30 Day TED Talk Project.

The second 30 Day Project (yes I am getting bolder, look at me!) is to read one Malayalam article per day. I will be making use of

And about the words, I will learning only A Word  A Day – Wordsmith

Wish me luck.